Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
17/03/2020 BSI Mua 29000 29000
03/03/2020 PHS Giữ 27100 27100
27/02/2020 VCSC Mua 32800 32800
05/03/2020 VCSC Mua 32800 32800
06/03/2020 BVS Mua 33100 33100
26/02/2020 BVS Mua 33100 33100
04/03/2020 VCSC Mua Không có Không có
30/01/2020 VCSC Mua 31600 31600
30/01/2020 SSI Mua 31500 31500
31/01/2020 SSI Mua 31500 31500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 18.991 +391 (+2,10) 5,17 1,14
BAB 17.600 +100 (+0,57) 15,26 1,46
BID 34.300 +220 (+6,85) 14,43 1,78
CTG 18.800 +50 (+2,73) 7,40 0,90
EIB 15.200 0 (0,00) 21,58 1,19
HDB 19.550 +60 (+3,16) 5,22 0,92
KLB 10.800 0 (0,00) 51,05 0,91
LPB 6.014 +14 (+0,23) 3,62 0,42
MBB 14.750 +50 (+3,50) 4,35 0,85
NVB 8.166 -34 (-0,41) 71,88 0,77
SHB 13.138 +238 (+1,84) 8,14 1,07
STB 8.350 +54 (+6,91) 6,13 0,56
TCB 15.850 +35 (+2,25) 5,50 0,89
TPB 16.750 +55 (+3,39) 4,53 1,05
VBB 14.739 -361 (-2,39) 13,07 1,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dragon Financial Holdings Limited 6,92%
Vietnam Enterprise Investments Limited 6,24%
First Burns Investments Limited 4,00%
Sather Gate Investments Limited 3,87%
Whistler Investments Limited 3,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP