Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần ACC - 244 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0,00) 9,84 0,74
AMS 7.900 0 (0,00) 7,81 0,64
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 677 +77 (+12,83) -2,97 0,06
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -14,84 1,28
BHT 7.200 +900 (+14,29) -2,18 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.000 -35 (-1,90) 4,33 0,65
SC5 19.000 +110 (+6,14) 10,45 0,81
SII 17.500 -40 (-2,23) 43,41 0,72
TCD 9.850 +30 (+3,14) 5,27 0,75
TGG 1.210 +1 (+0,83) 40,76 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC - TNHH MTV 67,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2013 06/03/2014
BCTC đã kiểm toán năm 2012 04/03/2013

Xem thêm

TOP