Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VIWASEEN3 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 12.800 +1.600 (+14,29) 10,55 0,75
AMS 16.797 -303 (-1,77) 8,96 1,27
ATB 2.300 0 (0,00) -2,96 0,70
B82 2.300 0 (0,00) 22,23 0,23
BHT 14.200 0 (0,00) -4,30 0,00
BMN 13.400 +1.700 (+14,53) 7,31 1,07
BOT 48.000 0 (0,00) -26,13 8,16
BTU 15.000 0 (0,00) 6,67 1,02
BUD 15.500 0 (0,00) 20,89 1,30
C12 4.500 0 (0,00) 6,35 0,28
SII 16.100 -30 (-1,82) -10,22 0,75
TCD 32.600 +140 (+4,48) 6,68 2,23
TGG 27.000 +10 (+0,37) 17,56 2,59
THG 79.800 0 (0,00) 8,51 2,42
TTA 16.600 -15 (-0,89) 14,89 1,32
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần 54,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2016 31/10/2017

Xem thêm

TOP