Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung
15/10/2021 VVN: Thông báo thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam
13/10/2021 VVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/09/2021 VVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20/08/2021 VVN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
26/07/2021 VVN: Thông báo Về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
19/07/2021 VVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
29/06/2021 VVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
27/05/2021 VVN: Thông báo Về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
21/05/2021 VVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10/05/2021 VVN: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày ĐKCC: 25/5/21)

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 11.700 0 (0,00) 11,05 0,79
AMS 16.714 -186 (-1,10) 8,76 1,24
ATB 2.300 0 (0,00) -2,96 0,70
B82 2.300 0 (0,00) 22,23 0,23
BHT 14.200 0 (0,00) -4,30 0,00
BMN 8.400 0 (0,00) 5,25 0,77
BOT 47.100 -1.200 (-2,48) -25,64 8,01
BTU 15.000 0 (0,00) 6,67 1,02
BUD 15.544 -956 (-5,79) 20,95 1,30
C12 4.500 0 (0,00) 6,35 0,28
SII 18.250 +30 (+1,67) -11,37 0,83
TCD 29.700 +30 (+1,02) 6,85 2,05
TGG 28.250 -210 (-6,91) 18,44 2,72
THG 77.000 +80 (+1,04) 8,21 2,34
TTA 15.950 +5 (+0,31) 14,18 1,26
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Công thương 82,75%
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 0,36%
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 17/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 14/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 25/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 18/02/2021

Xem thêm

TOP