Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 13.800 +600 (+4,55) 12,74 0,89
AMS 12.053 +53 (+0,44) 5,69 0,89
ATB 2.300 0 (0,00) -2,96 0,72
B82 2.000 0 (0,00) 19,33 0,20
BHT 12.800 0 (0,00) -3,88 0,00
BMN 22.700 +2.900 (+14,65) 12,37 1,81
BOT 11.692 +92 (+0,79) -14,59 2,12
BTU 14.200 0 (0,00) 6,32 0,97
BUD 19.000 +1.300 (+7,34) 23,85 1,48
C12 5.000 0 (0,00) 7,06 0,31
SII 15.700 -100 (-5,98) -12,00 0,76
TCD 23.000 -10 (-0,43) 5,93 1,65
TGG 14.600 +95 (+6,95) 4,06 0,89
THG 75.600 +60 (+0,80) 8,64 2,34
TTA 14.250 +5 (+0,35) 15,75 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Viết Vinh 5,72%
Aizawa Securities Division Preparation Co., Ltd 5,63%
Lê Tuấn Điệp 5,04%
Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương 4,38%
Peter Eric Dennis 4,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 01/08/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 04/05/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 30/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 27/07/2017

Xem thêm

TOP