Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 10.000 0 (0,00) 16,83 0,55
ALV 6.114 -286 (-4,47) 6,17 0,48
ATB 1.700 0 (0,00) -0,31 0,58
B82 1.200 0 (0,00) 11,60 0,12
BHT 11.300 0 (0,00) -8,07 0,00
BMN 11.600 0 (0,00) 7,08 1,07
BOT 7.020 -280 (-3,84) -9,07 1,50
C12 4.000 0 (0,00) 5,65 0,25
C4G 13.239 -361 (-2,65) 20,46 1,22
C69 11.018 +18 (+0,16) 34,07 0,90
C92 4.648 -52 (-1,11) 25,85 0,40
CTX 0 -7.600 (-100,00) 100,36 0,61
CX8 5.900 +100 (+1,72) 31,33 0,47
DC2 0 -8.100 (-100,00) 9,93 0,74
DIH 29.792 -1.108 (-3,59) 178,57 1,93
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Viết Vinh 5,72%
Aizawa Securities Division Preparation Co., Ltd 5,63%
Lê Tuấn Điệp 5,04%
Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương 4,38%
Peter Eric Dennis 4,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 01/08/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 04/05/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 30/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 27/07/2017

Xem thêm

TOP