Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,49 0,29
ACS 14.500 0 (0,00) 8,28 1,03
AMS 8.000 0 (0,00) 6,30 0,66
ASD 9.900 0 (0,00) 10,29 0,82
ATB 900 0 (0,00) -3,34 0,07
B82 1.100 0 (0,00) 10,63 0,11
BDC 13.400 0 (0,00) 25,79 1,17
BHA 13.800 0 (0,00) 20,46 1,28
BHT 2.700 0 (0,00) -1,94 0,00
BMN 6.600 0 (0,00) 4,06 0,61
HUB 23.600 +10 (+0,42) 5,94 1,02
TCD 13.900 -20 (-1,41) 8,06 1,13
TGG 3.270 +4 (+1,23) 19,09 0,31
THG 42.000 +100 (+2,43) 6,99 1,53
TNI 10.250 0 (0,00) 47,76 0,93
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 55,93%
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM 5,07%
Andreas Karall 4,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 17/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 16/07/2018

Xem thêm

TOP