Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 12.900 0 (0,00) 1,77 0,41
AMS 7.000 +500 (+7,69) 6,67 0,75
ASD 1.000 0 (0,00) 6,22 0,47
BMN 9.200 0 (0,00) 5,04 0,68
BTC 44.000 0 (0,00) -1.439,25 4,65
BTU 9.700 0 (0,00) 5,25 0,79
C12 15.000 0 (0,00) 1,75 0,28
C71 10.060 -40 (-0,40) 7,75 0,92
CCV 8.000 0 (0,00) 6,69 1,86
CE1 0 -13.900 (-100,00) 36,26 0,62
HUB 19.000 0 (0,00) 4,81 0,85
TCD 13.850 -10 (-0,71) 8,17 1,12
TGG 2.750 +8 (+2,99) 13,66 0,26
THG 37.200 -60 (-1,58) 6,39 1,43
TNI 9.300 -50 (-5,10) 121,05 0,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 55,93%
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM 5,07%
Andreas Karall 4,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 17/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 16/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 07/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 13/03/2018

Xem thêm

TOP