Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 6.800 -1.200 (-15,00) 3,89 0,48
AMS 6.800 0 (0,00) 7,03 0,59
ASD 3.900 0 (0,00) 7,68 0,32
ATB 582 +82 (+16,40) -2,47 0,05
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0,00) 25,79 1,17
BHA 13.500 0 (0,00) -21,30 1,44
BHT 2.700 0 (0,00) -1,94 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 46,84 1,00
HUB 17.000 +10 (+0,59) 3,88 0,67
TCD 9.400 0 (0,00) 5,33 0,76
TGG 880 +5 (+6,02) 29,64 0,08
THG 42.200 +60 (+1,44) 5,22 1,42
TNI 10.150 +33 (+3,36) 29,17 0,91
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Văn Anh Tuấn 6,00%
Võ Khánh 4,87%
Tổng Công ty Sông Đà 1,66%
Willem Stuive 0,00%
CTCP Sông Đà 11 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 05/02/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 25/07/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 10/11/2017

Xem thêm

TOP