Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 22.900 0 (0,00) 11,27 1,66
CKA 33.000 +400 (+1,23) 5,72 1,19
CKD 29.600 +600 (+2,07) 8,73 2,37
CMK 7.500 0 (0,00) 5,11 0,53
CTB 0 -27.000 (-100,00) 23,19 1,60
CTT 12.800 +400 (+3,23) 5,86 1,01
DAS 14.700 0 (0,00) 48,05 1,21
DZM 8.292 -308 (-3,58) 12,46 0,86
FBC 7.300 0 (0,00) 0,58 0,23
FT1 38.960 -40 (-0,10) 6,01 1,94
GMA 61.000 0 (0,00) 94,79 4,83
IME 39.100 0 (0,00) 241,74 5,39
ITS 6.970 +70 (+1,01) 14,88 0,64
L10 25.200 +30 (+1,20) 13,75 1,00
L35 0 -5.400 (-100,00) -1,97 0,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Đầu tư G-Holding 19,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gami 18,00%
Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF) 18,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest 15,00%
Đỗ Thị Phương 2,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2020 28/10/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 29/01/2021

Xem thêm

TOP