Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 14.000 0 (0,00) 8,91 1,06
CKA 16.300 0 (0,00) 5,22 0,71
CKD 15.000 0 (0,00) 7,88 1,08
CKH 3.200 0 (0,00) 114,48 0,08
CMK 9.100 0 (0,00) 7,44 0,66
CTB 0 -31.400 (-100,00) 12,97 1,93
CTT 7.900 +100 (+1,28) 4,47 0,62
DAS 11.100 0 (0,00) 37,42 0,93
DZM 2.300 -200 (-8,00) 6,47 0,22
FBC 8.100 0 (0,00) 1,32 0,40
FT1 30.000 0 (0,00) 4,77 1,57
IME 10.200 0 (0,00) 52,07 0,85
ITS 2.400 -400 (-14,29) 71,23 0,22
L10 11.250 0 (0,00) 6,29 0,45
L35 0 -8.000 (-100,00) 86,24 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí 49,78%
Thân Hà Nhất Thống 6,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 27/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 08/02/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 21/02/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 19/02/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015

Xem thêm

TOP