Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 16.928 +28 (+0,17) 126,02 0,51
CLG 2.600 0 (0,00) -0,26 2,07
DLR 12.800 0 (0,00) -15,06 0,00
EFI 3.300 0 (0,00) -9,56 0,42
EIN 13.410 -90 (-0,67) 23,80 1,23
HD2 10.700 -500 (-4,46) 200,21 0,84
HD6 37.313 -1.287 (-3,33) 204,77 2,89
HD8 11.031 -469 (-4,08) 20,33 0,87
HPI 24.500 0 (0,00) 6,26 6,05
HRB 23.500 0 (0,00) 6,79 1,13
IDV 66.748 +848 (+1,29) 8,72 2,55
KSF 104.084 +6.084 (+6,21) 136,50 5,09
NDN 14.635 -65 (-0,44) 3,81 1,06
NRC 18.861 -439 (-2,27) 21,49 1,61
PV2 7.153 +153 (+2,19) 59,61 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đinh Thanh Tâm 24,50%
Đinh Thị Thu Vân 7,35%
CTCP Đầu tư Phân phối SATICO 0,33%
Lê Ngọc Khánh Việt 0,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyên Giáp 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 26/10/2020

Xem thêm

TOP