Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 9.413 -87 (-0,92) 36,03 0,81
API 39.060 -240 (-0,61) 6,45 1,68
BII 5.081 -219 (-4,13) -16,69 0,50
C21 14.000 0 (0,00) 12,63 0,39
CEO 34.661 -339 (-0,97) 35,68 2,54
CLG 1.700 0 (0,00) -0,17 1,36
CSC 69.813 +213 (+0,31) 9,50 2,76
D11 16.119 -81 (-0,50) 7,97 0,69
DLR 12.800 0 (0,00) -12,06 0,00
EFI 2.700 0 (0,00) -3,80 0,38
EIN 6.356 -244 (-3,70) 213,13 0,58
HD2 14.431 +31 (+0,22) 960,01 1,17
HD6 20.918 -682 (-3,16) 3,60 1,05
HD8 10.200 0 (0,00) 19,69 0,83
HLD 34.132 +1.132 (+3,43) 105,37 1,52
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đinh Thanh Tâm 24,50%
Đinh Thị Thu Vân 7,35%
CTCP Đầu tư Phân phối SATICO 0,33%
Lê Ngọc Khánh Việt 0,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyên Giáp 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 06/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/04/2022

Xem thêm

TOP