Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần 482 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 6.700 -1.100 (-14,10) 3,83 0,47
AMS 6.600 -200 (-2,94) 6,82 0,57
ASD 3.900 0 (0,00) 7,68 0,32
ATB 550 -50 (-8,33) -2,33 0,05
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0,00) 25,79 1,17
BHA 13.500 0 (0,00) -21,30 1,44
BHT 2.700 0 (0,00) -1,94 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 46,84 1,00
HUB 16.600 +10 (+0,60) 3,79 0,66
TCD 8.900 -50 (-5,31) 5,04 0,72
TGG 860 -6 (-6,52) 28,97 0,08
THG 42.400 -10 (-0,23) 5,25 1,43
TNI 10.350 +5 (+0,48) 29,75 0,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thanh Hải 2,96%
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 02/08/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 24/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 24/07/2017

Xem thêm

TOP