Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.900 0 (0,00) 8,78 1,31
CEN 4.665 +465 (+11,07) 1,74 0,37
CMV 18.400 0 (0,00) 13,31 1,28
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 10.410 -490 (-4,50) 19,45 0,98
HTT 1.020 -1 (-0,97) -1,47 0,11
KGM 5.000 0 (0,00) 98,35 0,49
PIT 3.470 -25 (-6,72) 7,36 0,42
PNG 10.200 0 (0,00) -1,29 2,13
T12 20.000 0 (0,00) 129,86 1,87
THS 0 -9.000 (-100,00) 7,77 0,64
TOP 400 -100 (-20,00) -0,63 0,04
VT1 29.000 0 (0,00) 33,57 1,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 33,81%
Đặng Văn Lương 10,04%
Nguyễn Ngọc Huyền My 5,06%
CTCP Đầu tư Titan 4,37%
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan Thành 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 04/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 07/04/2015

Xem thêm

TOP