Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 49.900 -80 (-1,57) 23,91 1,86
CEN 10.311 +1.211 (+13,31) 22,83 0,75
CGL 34.000 0 (0,00) 0,00 0,00
CMV 20.300 +130 (+6,84) 13,92 1,27
DKC 17.200 -2.700 (-13,57) 29,20 1,56
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 15.073 -727 (-4,60) 34,83 1,45
HTT 900 0 (0,00) -3,01 0,11
KGM 9.000 +1.000 (+12,50) 14,77 0,83
PIT 6.020 +1 (+0,16) 45,87 0,76
PNG 13.300 0 (0,00) 7,30 2,17
T12 61.200 0 (0,00) 84,87 6,35
THS 0 -7.200 (-100,00) 6,09 0,57
TOP 600 0 (0,00) -5,29 0,09
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Thủy 10,50%
Triệu Tiến Duân 2,36%
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nắng mới 1,63%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 12/03/2019

Xem thêm

TOP