Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.900 0 (0,00) 8,78 1,31
CEN 5.084 -116 (-2,23) 7,23 0,38
CMV 17.100 +110 (+6,87) 12,37 1,19
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 12.813 +613 (+5,02) 23,94 1,21
HTT 930 -7 (-7,00) -1,34 0,10
KGM 3.800 0 (0,00) 74,75 0,38
PIT 4.250 +25 (+6,25) 9,02 0,51
PNG 10.200 0 (0,00) 5,60 1,55
T12 20.000 0 (0,00) 129,86 1,87
THS 0 -9.000 (-100,00) 7,77 0,64
TOP 305 +5 (+1,67) -0,48 0,03
VT1 29.000 0 (0,00) 33,57 1,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Triệu Tiến Duân 6,87%
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nắng mới 4,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 12/03/2019

Xem thêm

TOP