Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/04/2010 ORS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.900 0 (0,00) 8,78 1,31
CEN 5.155 -145 (-2,74) 7,33 0,39
CMV 17.200 -125 (-6,77) 12,44 1,20
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 11.610 +710 (+6,51) 21,69 1,10
HTT 1.030 0 (0,00) -1,48 0,11
KGM 4.300 -700 (-14,00) 84,58 0,43
PIT 3.960 +25 (+6,73) 8,40 0,47
PNG 10.200 0 (0,00) -1,29 2,13
T12 20.000 0 (0,00) 129,86 1,87
THS 0 -8.000 (-100,00) 7,77 0,64
TOP 400 0 (0,00) -0,63 0,04
VT1 29.000 0 (0,00) 33,57 1,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 41,39%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 22,01%
Nguyễn Hồng Đức 2,30%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 1,18%
CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) 1,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP