Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/04/2010 ORS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 37.000 -150 (-3,89) 10,11 1,35
CEN 6.119 +19 (+0,31) 8,70 0,45
CMV 12.000 -80 (-6,25) 10,24 0,80
DKC 11.100 0 (0,00) 18,84 1,01
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 11.516 -84 (-0,72) 21,57 1,09
HTT 700 0 (0,00) -1,00 0,08
KGM 5.400 0 (0,00) 377,90 0,53
PIT 4.200 -7 (-1,63) 7,86 0,53
PNG 9.600 0 (0,00) 5,27 1,57
T12 20.000 0 (0,00) 27,74 1,82
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,54 0,60
TOP 400 0 (0,00) -0,87 0,04
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 41,39%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 22,51%
Nguyễn Hồng Đức 2,30%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 1,18%
CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) 1,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP