Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân phối Top One (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.600 0 (0,00) 12,50 1,25
CEN 7.400 0 (0,00) 10,52 0,54
CMV 13.100 0 (0,00) 10,73 0,85
DKC 11.100 0 (0,00) 18,84 1,01
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 11.033 +33 (+0,30) 22,79 1,06
HTT 804 -96 (-10,67) -1,15 0,09
KGM 5.400 0 (0,00) 13,81 0,51
PIT 4.830 +31 (+6,85) 14,16 0,57
PNG 10.800 0 (0,00) 5,93 1,77
T12 32.200 0 (0,00) 44,65 2,93
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,50 0,52
TOP 416 -84 (-16,80) -0,11 0,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hữu Khá 2,43%
Đoàn Văn Thắng 1,18%
Nguyễn Tiến Thành 1,05%
Triệu Tiến Duẩn 0,39%
Trần Văn Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 06/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 12/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 12/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP