Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/05/2018 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 37.000 0 (0,00) 13,37 1,33
CEN 6.247 +47 (+0,76) 8,88 0,46
CMV 13.050 +20 (+1,55) 10,83 0,85
DKC 11.100 0 (0,00) 18,84 1,01
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 10.547 -53 (-0,50) 21,53 1,02
HTT 592 -8 (-1,33) -0,85 0,07
KGM 5.400 0 (0,00) 13,81 0,51
PIT 4.200 +22 (+5,52) 12,37 0,50
PNG 11.300 +500 (+4,63) 6,20 1,85
T12 20.000 0 (0,00) 27,74 1,82
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,50 0,52
TOP 394 +94 (+31,33) -0,11 0,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam 65,00%
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phú 14,49%
Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công 12,54%
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 31/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 31/10/2019

Xem thêm

TOP