Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.900 0 (0,00) 8,78 1,31
CEN 5.169 -31 (-0,60) 7,35 0,39
CMV 16.000 -120 (-6,97) 11,57 1,11
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 12.217 +617 (+5,32) 22,82 1,16
HTT 1.000 -3 (-2,91) -1,44 0,11
KGM 3.800 -500 (-11,63) 74,75 0,38
PIT 4.000 +4 (+1,01) 8,49 0,48
PNG 10.200 0 (0,00) -1,29 2,13
T12 20.000 0 (0,00) 129,86 1,87
THS 0 -9.000 (-100,00) 7,77 0,64
TOP 307 -93 (-23,25) -0,49 0,03
VT1 29.000 0 (0,00) 33,57 1,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt 3,41%
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt 1,58%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 1,58%
CTCP Thuận Phú 0,22%
Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 07/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019

Xem thêm

TOP