Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 35.950 -5 (-0,13) 12,99 1,30
CEN 7.555 -445 (-5,56) 10,74 0,55
CMV 13.100 0 (0,00) 10,73 0,85
DKC 11.100 0 (0,00) 18,84 1,01
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 11.070 -230 (-2,04) 22,86 1,07
HTT 900 0 (0,00) -1,29 0,11
KGM 5.400 0 (0,00) 13,81 0,51
PIT 4.700 0 (0,00) 13,78 0,56
PNG 11.500 0 (0,00) 6,31 1,88
T12 32.200 0 (0,00) 44,65 2,93
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,50 0,52
TOP 500 0 (0,00) -0,13 0,08
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 51,00%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 24,26%
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) 0,00%
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 0,00%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 08/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020

Xem thêm

TOP