Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 38.950 0 (0,00) 10,64 1,42
CEN 6.100 0 (0,00) 8,67 0,44
CMV 12.750 +75 (+6,25) 10,88 0,85
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 11.556 +356 (+3,18) 21,65 1,09
HTT 700 0 (0,00) -1,00 0,08
KGM 5.400 0 (0,00) 377,90 0,53
PIT 4.100 0 (0,00) 7,67 0,48
PNG 11.200 0 (0,00) 6,15 1,83
T12 20.000 0 (0,00) 27,74 1,82
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,54 0,54
TOP 300 0 (0,00) -0,66 0,03
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 51,00%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 24,26%
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) 0,00%
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 0,00%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 22/10/2019

Xem thêm

TOP