Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thiết bị điện (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 9.805 +5 (+0,05) 11,79 0,76
BTH 16.000 0 (0,00) 29,17 1,52
CJC 0 -16.000 (-100,00) -13,35 1,73
DHP 0 -13.000 (-100,00) 9,36 0,76
EMC 18.300 0 (0,00) 99,36 1,72
EME 30.000 0 (0,00) 82,13 1,71
EMG 15.500 0 (0,00) 3,65 0,57
GEX 23.900 +5 (+0,20) 13,03 0,81
HEM 18.800 0 (0,00) 390,68 1,16
KIP 14.700 +1.800 (+13,95) 82,10 0,81
LGC 58.000 0 (0,00) 34,43 2,43
MA1 25.700 0 (0,00) 6,40 1,13
TBD 72.100 -7.800 (-9,76) 17,54 3,93
THI 28.500 0 (0,00) 7,23 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex 80,87%
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải 7,17%
Nguyễn Thị Bích Ngọc 4,30%
Cao Hoàng Tấn 0,02%
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 07/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 09/06/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 02/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 30/10/2020

Xem thêm

TOP