Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 9.100 0 (0,00) 10,84 0,70
BTH 15.352 +352 (+2,35) 27,99 1,46
CJC 16.000 0 (0,00) -13,35 1,73
DHP 12.850 -150 (-1,15) 8,64 0,70
EMC 18.300 0 (0,00) 99,36 1,72
EME 30.000 0 (0,00) 82,13 1,71
EMG 15.500 0 (0,00) 3,65 0,57
GEX 24.450 -5 (-0,20) 13,27 0,82
HEM 17.900 +900 (+5,29) 371,98 1,10
KIP 12.717 -383 (-2,92) 71,02 0,70
LGC 58.100 +380 (+6,99) 34,48 2,44
MA1 25.700 0 (0,00) 6,40 1,13
TBD 92.500 +12.000 (+14,91) 22,50 5,05
THI 29.000 +60 (+2,11) 7,35 1,01
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 46,49%
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 24,90%
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 3,41%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 3,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 15/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 22/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 27/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 17/02/2021

Xem thêm

TOP