Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 38.500 +90 (+2,39) 10,52 1,41
CEN 6.083 +83 (+1,38) 8,65 0,44
CMV 12.000 -15 (-1,23) 10,24 0,80
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 11.700 0 (0,00) 21,91 1,11
HTT 700 0 (0,00) -1,00 0,08
KGM 5.400 0 (0,00) 377,90 0,53
PIT 4.280 +28 (+7,00) 8,01 0,50
PNG 9.600 -1.600 (-14,29) 5,27 1,57
T12 20.000 0 (0,00) 27,74 1,82
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,54 0,54
TOP 400 0 (0,00) -0,87 0,04
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 20,00%
Lê Anh Dũng 18,22%
Nguyễn Phú Quân 8,23%
Nguyễn Thị Phương Lan 0,00%
Trần Trung Tuân 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 18/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP