Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 50.000 0 (0,00) 81,57 1,83
CEN 15.943 +1.443 (+9,95) 200,77 1,43
CGL 34.000 0 (0,00) 78,97 1,02
CMV 14.850 0 (0,00) 7,67 1,06
DKC 4.300 0 (0,00) 7,30 0,39
HFX 1.400 0 (0,00) -0,22 0,00
HTM 19.500 +200 (+1,04) -4.108,46 1,89
HTT 2.597 +297 (+12,91) -3,96 0,33
KGM 9.300 0 (0,00) 9,86 0,88
PIT 6.800 +10 (+1,49) 24,22 0,84
PNG 13.300 -2.300 (-14,74) 47,43 2,12
T12 69.200 0 (0,00) 280,70 2,72
THS 0 -25.000 (-100,00) 24,57 2,00
TOP 2.297 +297 (+14,85) -0,66 0,36
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP