Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 16.280 -620 (-3,67) 126,02 0,51
CLG 2.600 0 (0,00) -0,26 2,07
DLR 12.800 0 (0,00) -15,06 0,00
EFI 3.300 0 (0,00) -9,56 0,42
EIN 13.045 -355 (-2,65) 23,80 1,23
HD2 10.598 -102 (-0,95) 200,21 0,84
HD6 37.524 +224 (+0,60) 204,77 2,89
HD8 11.733 +733 (+6,66) 20,33 0,87
HPI 24.500 0 (0,00) 6,26 6,05
HRB 23.500 0 (0,00) 6,79 1,13
IDV 67.773 +873 (+1,30) 8,72 2,55
KSF 108.293 +6.793 (+6,69) 136,50 5,09
NDN 15.112 -88 (-0,58) 3,81 1,06
NRC 19.863 +163 (+0,83) 21,49 1,61
PV2 7.105 +5 (+0,07) 59,61 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 30,94%
Vũ Minh Tiến 0,92%
Nguyễn Tuyết Lan 0,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP