Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 0 -16.500 (-100,00) 20,23 1,32
CJC 20.700 -2.300 (-10,00) 48,53 1,33
CVC 10.500 0 (0,00) 179,61 0,93
DHP 0 -10.500 (-100,00) 9,80 0,66
EMC 10.700 0 (0,00) 297,72 1,01
EMG 15.800 0 (0,00) 8,16 1,15
GEX 21.500 -20 (-0,92) 8,34 1,62
GEX 23.330 +130 (+0,56) 8,34 1,62
HEM 12.200 -1.600 (-11,59) 7,17 1,09
KIP 25.300 0 (0,00) 15,60 1,48
LGC 35.300 0 (0,00) 41,48 2,61
TBD 49.000 0 (0,00) 33,31 7,41
THI 39.000 0 (0,00) 7,24 1,72
VEE 8.700 +700 (+8,75) 8,75 0,80
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/01/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Ngọc Duật 13,07%
Lê Thị Anh Thư 9,87%
Nguyễn Thị Bích Lan 8,41%
Nguyễn Phương Duy 5,71%
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 16/11/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 17/11/2017

Xem thêm

TOP