Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Quỹ ETF VFMVN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 11.680 +13 (+1,12) 0,00 0,00
FUCTVGF1 11.900 0 (0,00) 0,91 0,00
FUCTVGF2 8.960 -67 (-6,95) 0,87 0,00
FUCVREIT 6.860 0 (0,00) 0,00 0,00
FUESSV50 10.400 +20 (+1,96) 0,67 0,00
FUESSVFL 7.930 +14 (+1,79) 0,00 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,45%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0,45%
Dragon Capital Markets Limited 0,34%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,23%
Võ Văn Cường 0,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2014 12/02/2015

Xem thêm

TOP