Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Quỹ ETF MAFM VN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 25.450 -32 (-1,24) 0,00 0,00
FUCTVGF2 12.000 0 (0,00) 1,16 0,00
FUCVREIT 10.100 -20 (-1,94) 0,00 0,00
FUEIP100 11.700 -25 (-2,09) 0,00 0,00
FUEMAV30 17.600 -5 (-0,28) 0,00 0,00
FUESSV30 18.620 -88 (-4,51) 0,00 0,00
FUESSV50 21.900 0 (0,00) 1,42 0,00
FUESSVFL 20.380 +12 (+0,59) 0,00 0,00
FUEVFVND 27.290 -21 (-0,76) 0,00 0,00
FUEVN100 18.830 -7 (-0,37) 0,00 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP