Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Quỹ ETF SSIAM VNX50 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 11.500 +28 (+2,49) 0,00 0,00
FUCTVGF1 11.900 0 (0,00) 0,91 0,00
FUCTVGF2 9.630 -72 (-6,95) 0,93 0,00
FUCVREIT 6.860 +44 (+6,85) 0,00 0,00
FUESSV50 10.200 +30 (+3,03) 0,66 0,00
FUESSVFL 7.770 -4 (-0,51) 0,00 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 9,86%
Nguyễn Duy Hưng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2019 20/08/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2019 20/08/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 20/08/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/08/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/08/2019

Xem thêm

TOP