Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 11.300 -1.500 (-11,72) 10,68 0,76
AMS 17.450 +650 (+3,87) 9,14 1,30
ATB 2.578 +278 (+12,09) -3,32 0,79
B82 2.600 +300 (+13,04) 25,13 0,26
BHT 15.091 +891 (+6,27) -4,57 0,00
BMN 13.400 0 (0,00) 8,37 1,23
BOT 50.069 +2.069 (+4,31) -28,75 9,14
BTU 16.000 +1.000 (+6,67) 7,12 1,09
BUD 15.500 0 (0,00) 20,89 1,30
C12 4.975 +475 (+10,56) 7,02 0,31
SII 17.100 +100 (+6,21) -10,66 0,78
TCD 33.300 +70 (+2,14) 7,13 2,38
TGG 27.150 +15 (+0,55) 17,72 2,61
THG 80.000 +20 (+0,25) 8,53 2,43
TTA 16.750 +15 (+0,90) 14,89 1,32
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP