Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2022 VCSC Mua 116400 116400
27/05/2022 BSI Mua 94500 94500
22/04/2022 VCSC Mua 115300 115300
12/04/2022 VCSC Mua 115300 115300
05/04/2022 SSI Mua 135900 135900
03/03/2022 VCSC Mua 115300 115300
21/02/2022 VCSC Mua 102200 102200
04/01/2022 SSI Mua 104500 104500
06/10/2021 SSI Không có 88900 88900
16/08/2021 SSI Không có 88900 88900

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 9.100 0 (0,00) 15,32 0,50
ALV 4.838 -62 (-1,27) 4,88 0,38
ATB 1.298 +98 (+8,17) -0,23 0,44
B82 1.001 -99 (-9,00) 9,67 0,10
BHT 12.900 0 (0,00) -9,21 0,00
BMN 14.500 0 (0,00) 8,85 1,34
BOT 6.561 -139 (-2,07) -8,48 1,40
C12 4.300 0 (0,00) 6,07 0,26
C4G 14.500 +500 (+3,57) 24,24 1,35
C69 10.063 -137 (-1,34) 31,09 0,82
C92 3.814 -86 (-2,21) 21,22 0,33
CTX 0 -7.600 (-100,00) 100,36 0,61
CX8 5.600 +500 (+9,80) 29,93 0,45
DC2 0 -8.400 (-100,00) 10,05 0,77
DIH 37.791 -2.209 (-5,52) 241,52 2,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 65,66%
Đặng Thị Quỳnh 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 29/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 05/09/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021

Xem thêm

TOP