Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2022 VCSC Mua 116400 116400
27/05/2022 BSI Mua 94500 94500
22/04/2022 VCSC Mua 115300 115300
12/04/2022 VCSC Mua 115300 115300
05/04/2022 SSI Mua 135900 135900
03/03/2022 VCSC Mua 115300 115300
21/02/2022 VCSC Mua 102200 102200
04/01/2022 SSI Mua 104500 104500
06/10/2021 SSI Không có 88900 88900
16/08/2021 SSI Không có 88900 88900

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.100 0 (0,00) 11,95 0,39
ALV 3.700 -300 (-7,50) 3,74 0,29
ATB 614 -86 (-12,29) -0,11 0,22
B82 487 -13 (-2,60) 4,71 0,05
BHT 12.800 0 (0,00) -9,14 0,00
BMN 8.200 0 (0,00) 5,01 0,76
BOT 2.478 -22 (-0,88) -2,60 0,56
C12 4.000 0 (0,00) 5,65 0,25
C4G 10.805 -195 (-1,77) 14,14 0,97
C69 5.460 -40 (-0,73) 12,80 0,43
C92 3.024 +24 (+0,80) 15,55 0,26
CMS 0 -5.300 (-100,00) 54,66 0,44
CSC 32.407 +507 (+1,59) 3,14 1,04
CTX 0 -7.600 (-100,00) -136,17 0,61
CX8 0 -5.900 (-100,00) 27,75 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 65,66%
Đặng Thị Quỳnh 0,20%
Bùi Thế Hùng 0,11%
Nguyễn Thái Hưng 0,09%
Lê Hữu Hiền 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 28/02/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 24/11/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 11/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 11/10/2022

Xem thêm

TOP