Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCB 8.200 0 (0,00) 3,58 0,65
CLM 0 -18.700 (-100,00) 5,48 1,20
HLC 0 -7.000 (-100,00) 8,83 0,61
MDC 0 -4.900 (-100,00) 4,16 0,43
NBC 5.734 +34 (+0,60) 6,30 0,47
TC6 0 -4.100 (-100,00) 22,21 0,40
TCS 8.000 0 (0,00) 2,53 0,61
TDN 6.013 +113 (+1,92) 1,78 0,45
THT 6.972 -28 (-0,40) 2,67 0,48
TMB 8.900 -100 (-1,11) 2,33 0,64
TND 11.995 -5 (-0,04) 2,61 0,55
TVD 6.000 0 (0,00) 4,44 0,53
VDB 8.000 0 (0,00) 2,22 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP