Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCB 6.600 0 (0,00) 2,88 0,53
CLM 0 -16.000 (-100,00) 3,88 0,97
HLC 6.900 0 (0,00) 3,45 0,58
MDC 9.900 +900 (+10,00) 10,03 0,85
NBC 5.798 -102 (-1,73) 8,67 0,47
TC6 4.100 +100 (+2,50) -6,65 0,40
TCS 8.100 +100 (+1,25) 2,62 0,59
TDN 5.900 +100 (+1,72) 2,17 0,42
THT 6.694 +94 (+1,42) 2,45 0,44
TMB 14.300 +1.000 (+7,52) 2,07 0,77
TND 7.904 +4 (+0,05) 3,51 0,36
TVD 5.680 -120 (-2,07) 4,44 0,50
VDB 8.000 0 (0,00) 0,90 0,41
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 66,83%
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 4,96%
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam 1,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP