Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCB 3.600 0 (0,00) 0,85 0,24
CLM 30.000 +600 (+2,04) 11,96 1,84
CST 22.899 -201 (-0,87) 17,11 1,40
HLC 17.048 -252 (-1,46) 10,08 1,45
MDC 16.956 +56 (+0,33) 11,39 1,50
NBC 26.716 -84 (-0,31) 4,76 2,19
TC6 16.642 -258 (-1,53) -36,40 1,64
TDN 17.342 -58 (-0,33) 12,67 1,37
THT 18.143 +43 (+0,24) 13,23 1,31
TMB 24.936 -464 (-1,83) 9,80 1,37
TVD 17.268 -232 (-1,33) 14,03 1,64
VDB 1.200 0 (0,00) 0,28 0,07
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đông Bắc 39,23%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Bắc 7,69%
Công ty TNHH Phương Sơn 4,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 11/03/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020

Xem thêm

TOP