Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCB 6.600 0 (0,00) 2,88 0,53
CLM 0 -16.000 (-100,00) 3,88 0,97
HLC 0 -6.900 (-100,00) 3,45 0,58
MDC 8.200 +700 (+9,33) 8,31 0,71
NBC 5.800 0 (0,00) 8,52 0,47
TC6 0 -4.200 (-100,00) -6,82 0,41
TCS 0 -8.300 (-100,00) 2,72 0,61
TDN 5.834 -66 (-1,12) 2,20 0,43
THT 6.600 0 (0,00) 2,42 0,44
TMB 0 -12.100 (-100,00) 1,88 0,70
TND 7.916 +16 (+0,20) 3,52 0,36
TVD 5.700 +100 (+1,79) 4,36 0,49
VDB 8.000 0 (0,00) 0,90 0,41
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đông Bắc 51,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Bắc 10,00%
Công ty TNHH Phương Sơn 6,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020

Xem thêm

TOP