Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 19.200 -25 (-1,28) 25,31 1,68
AST 56.100 -80 (-1,40) -22,52 5,33
BSC 0 -15.000 (-100,00) 53,07 1,25
COM 44.550 0 (0,00) 11,39 1,38
DGW 111.600 -130 (-1,15) 25,44 3,55
FRT 47.700 +30 (+0,63) 56,61 2,93
MWG 127.600 +60 (+0,47) 20,07 3,32
PET 30.600 -20 (-0,64) 14,18 1,48
PSD 33.454 -446 (-1,32) 14,80 2,62
PSH 19.650 +125 (+6,79) 9,41 1,38
SAS 27.753 +153 (+0,55) 38,83 2,61
SBV 15.550 +5 (+0,32) 6,22 0,86
TV6 11.000 0 (0,00) 19,65 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP