Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 23.500 +120 (+5,38) 30,98 2,06
AST 51.900 -20 (-0,38) -18,90 5,43
BSC 0 -24.400 (-100,00) -182,02 2,06
COM 42.550 -210 (-4,70) 14,95 1,32
DGW 102.500 -770 (-6,98) 21,63 6,23
FRT 83.000 +40 (+0,48) 57,38 4,88
MWG 134.000 +50 (+0,37) 22,07 5,08
PET 37.400 0 (0,00) 17,33 1,81
PSD 34.819 +1.619 (+4,88) 7,29 2,44
PSH 22.450 +55 (+2,51) 10,76 1,58
SAS 27.247 -253 (-0,92) 65,45 2,56
SBV 16.950 +15 (+0,89) 8,06 0,93
TV6 13.700 0 (0,00) 24,48 1,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tư Nhân Walead 49,00%
Mạc Phối Dinh 6,00%
Nguyễn Hùng Cường 6,00%
Đặng Thị Như Khánh 5,00%
Lê Thị Diễm Hằng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/09/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 03/09/2020

Xem thêm

TOP