Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/10/2021 EPS Giữ Không có Không có
19/10/2021 EPS Giữ Không có Không có
17/09/2021 MASC Mua 148400 148400
10/09/2021 BSI Mua 140400 140400
31/08/2021 SSI Mua 130000 130000
30/08/2021 BVS Mua 135700 135700
30/08/2021 BVS Mua 135700 135700
26/08/2021 MSBS Giữ 171700 171700
19/08/2021 VND Không có 175700 175700
29/07/2021 VCSC Mua 227400 227400

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 19.200 -25 (-1,28) 25,31 1,68
AST 56.100 -80 (-1,40) -22,52 5,33
BSC 0 -15.000 (-100,00) 53,07 1,25
COM 44.550 0 (0,00) 11,39 1,38
DGW 111.600 -130 (-1,15) 25,44 3,55
FRT 47.700 +30 (+0,63) 56,61 2,93
MWG 127.600 +60 (+0,47) 20,07 3,32
PET 30.600 -20 (-0,64) 14,18 1,48
PSD 33.454 -446 (-1,32) 14,80 2,62
PSH 19.650 +125 (+6,79) 9,41 1,38
SAS 27.753 +153 (+0,55) 38,83 2,61
SBV 15.550 +5 (+0,32) 6,22 0,86
TV6 11.000 0 (0,00) 19,65 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ 10,76%
Arisaig Asia Consumer Fund Limited 4,05%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy 2,26%
Vietnam Enterprise Investments Limited 2,05%
Công ty TNHH Tri Tâm 2,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 19/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 29/01/2021

Xem thêm

TOP