Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/06/2020 SSI Mua 115000 115000
19/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
19/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
15/06/2020 BVS Mua 124500 124500
11/06/2020 VCBS Mua 94453 94453
10/06/2020 VCSC Mua 164500 164500
09/06/2020 SSI Không có Không có Không có
08/06/2020 VCSC Mua 125800 125800
08/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
08/06/2020 VCSC Mua 125800 125800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 12.000 +10 (+0,84) 10,41 0,85
BSC 0 -15.500 (-100,00) 70,30 1,28
COM 42.550 +5 (+0,11) 11,80 1,33
DGW 43.000 -235 (-5,18) 10,04 1,88
FRT 24.300 +10 (+0,41) 10,28 1,46
MWG 82.800 -10 (-0,12) 9,39 2,80
PET 9.340 -23 (-2,40) 6,28 0,47
PSD 9.200 -100 (-1,08) 5,25 0,79
PSH 20.000 -5 (-0,24) 18,38 1,56
SBV 9.900 +2 (+0,20) 5,18 0,55
VPG 12.800 +50 (+4,06) 8,89 1,03
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vietnam Enterprise Investments Limited 7,43%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ 4,26%
Công ty TNHH Tri Tâm 3,20%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,16%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán quý 1 năm 2020 26/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP