Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
27/02/2020 VCSC Mua 212200 212200
27/02/2020 VCSC Mua 212200 212200
27/02/2020 SSI Mua 192800 192800
26/02/2020 SSI Mua 192800 192800
26/02/2020 PHS Mua 128200 128200
26/02/2020 PHS Mua 128200 128200
21/02/2020 VCSC Mua 215000 215000
21/02/2020 VCSC Mua Không có Không có
07/02/2020 SSI Không có Không có Không có
03/02/2020 VCSC Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 26.900 +175 (+6,95) 23,17 1,97
BSC 0 -15.500 (-100,00) 63,47 1,34
COM 43.550 0 (0,00) 12,06 1,38
DGW 19.100 +55 (+2,96) 4,82 0,87
FRT 12.700 +80 (+6,72) 4,70 0,79
MWG 65.400 +420 (+6,86) 7,59 2,42
PET 6.970 +32 (+4,81) 4,87 0,39
PSD 7.900 -700 (-8,14) 5,08 0,75
SBV 8.300 -53 (-6,00) 4,00 0,46
VPG 22.900 +60 (+2,69) 11,00 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vietnam Enterprise Investments Limited 7,43%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ 4,26%
Công ty TNHH Tri Tâm 3,20%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,16%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP