Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/06/2022 VCSC Mua 152000 152000
09/05/2022 BVS Mua 167189 167189
27/04/2022 VCSC Mua 146000 146000
26/04/2022 MSBS Không có Không có Không có
26/04/2022 BVS Mua 167189 167189
20/04/2022 MSBS Không có Không có Không có
13/04/2022 BVS Mua 167189 167189
12/04/2022 SSI Mua 164000 164000
06/04/2022 VCSC Mua 146000 146000
06/04/2022 VCSC Mua 146000 146000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BSC 0 -13.000 (-100,00) 39,36 1,11
PSD 23.188 -712 (-2,98) 4,39 1,42
SAS 26.867 -133 (-0,49) 39,53 2,38
TV6 4.694 -206 (-4,20) 38,68 0,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Created Future 18,22%
PYN Fund Management Ltd 1,44%
Probus Opportunities 1,31%
JPMC EVLI Emerging Frontier Fund 1,27%
Hoàng Tùng 1,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 08/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 20/09/2022

Xem thêm

TOP