Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 4.600 0 (0,00) 1,72 0,34
BRS 24.400 0 (0,00) 7,48 1,75
CAM 15.700 0 (0,00) 5,68 1,53
CDH 3.100 0 (0,00) 2,81 0,16
DNE 11.900 0 (0,00) 5,66 0,91
DTB 8.800 0 (0,00) 8,54 0,76
DUS 28.700 0 (0,00) 10,35 2,02
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 17.800 0 (0,00) 10,69 0,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long 81,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 18/01/2018

Xem thêm

TOP