Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 7.300 0 (0,00) 3,44 0,61
BRS 12.600 0 (0,00) 4,25 0,93
CAM 15.700 0 (0,00) 5,75 1,27
CDH 2.600 0 (0,00) 2,36 0,14
DNE 9.400 +300 (+3,30) 4,26 0,74
DTB 5.600 0 (0,00) 5,43 0,48
DUS 11.000 0 (0,00) 3,97 0,78
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 9.700 0 (0,00) 8,17 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng 57,52%
Nguyễn Thị Minh Phương 10,15%
Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Hòa 5,00%
Công ty TNHH Bình Khánh 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP