Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 8.000 0 (0,00) 3,77 0,67
BRS 14.100 0 (0,00) 4,75 1,04
CAM 15.700 0 (0,00) 5,75 1,27
CDH 3.600 0 (0,00) 3,27 0,19
DNE 10.500 0 (0,00) 4,76 0,83
DTB 10.800 0 (0,00) 10,48 0,93
DUS 11.000 0 (0,00) 3,97 0,78
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 8.900 0 (0,00) 7,50 0,09
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 12/08/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 21/11/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP