Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 11.800 0 (0,00) 5,57 0,96
BRS 12.600 0 (0,00) 4,25 0,93
CAM 15.700 0 (0,00) 5,75 1,27
CDH 2.900 0 (0,00) 2,63 0,15
DNE 10.400 +800 (+8,33) 4,72 0,82
DTB 6.600 0 (0,00) 6,40 0,57
DUS 12.800 0 (0,00) 4,61 0,90
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 9.800 0 (0,00) 8,26 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng 73,79%
Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng 14,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2019 13/01/2020
BCTC đã kiểm toán quý 9 năm 2018 13/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 13/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 13/01/2020

Xem thêm

TOP