Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Trường Phú (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 58.300 0 (0,00) 6,80 2,10
HLS 32.900 0 (0,00) 11,08 2,21
NAG 0 -3.800 (-100,00) 4,06 0,31
PAC 17.500 +80 (+4,79) 4,88 1,22
PHN 0 -26.300 (-100,00) 9,04 1,95
TGP 8.200 0 (0,00) 116,76 0,65
TIE 8.000 0 (0,00) -3,76 0,37
TSB 0 -7.000 (-100,00) 10,35 0,60
TYA 11.750 +5 (+0,42) 4,05 0,75
VBH 31.000 0 (0,00) 43,85 4,87
VTB 11.500 +45 (+4,07) 9,93 0,63
VTH 0 -10.500 (-100,00) 12,68 0,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Xuân Hằng 9,81%
Lê Phương Thảo 6,27%
Trần Lan Phương 5,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 30/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015

Xem thêm

TOP