Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 11.800 0 (0,00) 5,57 0,96
BRS 14.000 0 (0,00) 4,72 1,04
CAM 15.700 0 (0,00) 5,75 1,27
CDH 2.100 0 (0,00) 1,91 0,11
DNE 9.500 0 (0,00) 4,31 0,75
DTB 6.300 0 (0,00) 6,11 0,54
DUS 12.800 0 (0,00) 4,89 0,94
HEP 8.300 0 (0,00) 6,99 0,08
HTU 9.000 0 (0,00) 39,21 0,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 65,00%
Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu 9,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 11/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP