Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 4.600 0 (0,00) 1,72 0,34
BRS 24.300 -100 (-0,41) 7,44 1,74
CAM 15.700 0 (0,00) 5,68 1,53
CDH 3.100 0 (0,00) 2,81 0,16
DNE 12.400 0 (0,00) 5,90 0,95
DTB 8.800 0 (0,00) 8,54 0,76
DUS 28.700 0 (0,00) 10,35 2,02
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 17.800 0 (0,00) 10,69 0,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nam Định 64,22%
Vũ Đình Ngọc 16,76%
Triệu Đức Kiểm 0,55%
Triệu Thị Mơ 0,45%
Trương Công Định 0,44%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 18/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP