Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 6.400 +1.800 (+39,13) 2,39 0,48
BRS 24.344 +44 (+0,18) 7,46 1,74
CAM 15.700 0 (0,00) 5,68 1,53
CDH 3.100 0 (0,00) 2,81 0,16
DNE 12.333 -67 (-0,54) 5,86 0,95
DTB 8.920 +120 (+1,36) 8,65 0,77
DUS 28.700 0 (0,00) 10,35 2,02
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 17.800 0 (0,00) 10,69 0,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh 93,84%
Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh 0,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 10/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 27/10/2020

Xem thêm

TOP