Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLU 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMD 7.500 0 (0,00) 3,54 0,63
BRS 14.100 0 (0,00) 4,75 1,04
CAM 15.700 0 (0,00) 5,75 1,27
CDH 3.600 0 (0,00) 3,27 0,19
DNE 13.085 -2.115 (-13,91) 5,93 1,03
DTB 9.100 0 (0,00) 8,83 0,79
DUS 14.500 0 (0,00) 5,23 1,02
HAW 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HEP 11.800 0 (0,00) 9,94 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh 93,84%
Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh 0,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 27/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 24/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 08/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 12/05/2020

Xem thêm

TOP