Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/01/2011 HBS Không có 14000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -18.200 (-100,00) 13,97 0,83
ELC 4.390 +21 (+5,02) 7,32 0,27
KST 15.120 -680 (-4,30) 4,90 0,72
PMJ 11.500 0 (0,00) 4,32 0,44
PMT 4.200 0 (0,00) 13,75 0,26
SAM 8.990 -1 (-0,11) 28,81 0,86
SMT 0 -15.500 (-100,00) -9,84 1,15
VAT 0 -1.600 (-100,00) 43,31 0,15
VIE 0 -6.100 (-100,00) 73,79 0,92
VTC 10.100 +800 (+8,60) 4,63 0,59
VTE 11.000 0 (0,00) 22,49 0,96
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Thái Hiền 4,90%
Hoàng Thị Hương 4,67%
Cao Thị Hòa 4,32%
Nguyễn Huy Hà 2,99%
Yu Jen Chieh 1,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 25/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP