Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần KASATI (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 13.900 +1.200 (+9,45) 105,90 0,69
ELC 24.600 -50 (-1,99) 32,09 1,46
KST 0 -31.200 (-100,00) 21,57 1,45
PMJ 22.000 0 (0,00) 7,88 0,82
PMT 9.100 -1.100 (-10,78) 15,50 0,56
SAM 20.000 -55 (-2,67) 61,53 1,55
SMT 17.236 +36 (+0,21) 38,81 1,44
VAT 0 -2.400 (-100,00) 64,00 0,22
VIE 7.923 -477 (-5,68) 127,01 1,42
VTC 15.702 +2 (+0,01) 11,07 0,83
VTE 8.543 +543 (+6,79) 20,97 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 33,88%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 9,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 13/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 27/10/2020

Xem thêm

TOP