Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 14.000 0 (0,00) 129,16 0,70
ELC 27.400 -65 (-2,31) 42,60 1,60
KST 0 -29.500 (-100,00) 12,31 1,35
PMJ 22.000 0 (0,00) 7,88 0,82
PMT 8.600 0 (0,00) 14,65 0,52
SAM 18.150 +115 (+6,76) 55,75 1,43
SMT 18.715 +1.215 (+6,94) 27,37 1,63
VAT 0 -2.400 (-100,00) 64,00 0,22
VIE 0 -5.400 (-100,00) -26,93 0,87
VTC 14.902 +2 (+0,01) 6,08 0,76
VTE 8.500 +500 (+6,25) 14,83 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 23/06/2016

Xem thêm

TOP