Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 17.607 -593 (-3,26) 4,64 0,74
FPT 92.000 -120 (-1,28) 21,77 4,16
HIG 9.550 +50 (+0,53) -565,92 0,70
HPT 10.500 0 (0,00) 5,06 0,75
ICT 17.000 -35 (-2,01) 7,18 0,77
SBD 10.000 0 (0,00) 11,27 0,79
SRA 6.864 -36 (-0,52) -23,84 0,56
SRB 2.717 +17 (+0,63) -22,23 0,62
VLA 0 -15.000 (-100,00) -34,40 1,26
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/07/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Quách Việt 8,80%
Lê Thu Huyền 6,94%
Trần Thái Hùng 0,36%
Trần A Kim 0,22%
Aizawa Securities Company Limited 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 10/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 24/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 03/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020

Xem thêm

TOP