Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 7.040 +46 (+6,99) 3,19 0,34
FPT 42.350 -15 (-0,35) 8,01 2,20
HIG 5.100 +100 (+2,00) 15,43 0,41
HPT 9.000 0 (0,00) 4,29 0,52
SBD 9.100 -1.000 (-9,90) 4,19 0,82
SFT 3.000 0 (0,00) 0,00 0,00
SRA 19.830 +1.630 (+8,96) 0,39 1,13
SRB 1.360 -140 (-9,33) -1,09 0,26
VLA 0 -12.500 (-100,00) 12,29 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/01/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thái Hùng 7,75%
Trần A Kim 4,69%
Aizawa Securities Company Limited 4,00%
Nguyễn Hữu Hải Long 3,24%
Bùi Ngọc Tuấn 2,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 15/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 11/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 10/04/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018

Xem thêm

TOP