Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0,00) 0,00 0,00
DAH 9.020 0 (0,00) -12,95 0,94
DLD 12.900 0 (0,00) -9,48 2,39
DTI 12.869 -1.931 (-13,05) 3.720,03 1,27
DXL 5.700 0 (0,00) 46,75 0,54
MTC 9.500 0 (0,00) -34,68 0,91
SGH 37.000 -600 (-1,60) 192,37 2,74
VIR 9.400 0 (0,00) -396,90 0,83
VNG 13.650 0 (0,00) -36,51 1,20
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 06/09/2021
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2020 05/10/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 27/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 10/08/2020

Xem thêm

TOP