Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0,00) 0,00 0,00
DAH 9.140 -5 (-0,54) -13,43 0,95
DLD 12.900 0 (0,00) -9,48 2,39
DTI 13.453 +853 (+6,77) 3.888,84 1,33
DXL 5.700 0 (0,00) 46,75 0,54
MTC 9.500 0 (0,00) -34,68 0,91
SGH 40.060 -140 (-0,35) 209,00 2,98
VIR 9.400 0 (0,00) -396,90 0,83
VNG 13.800 +10 (+0,72) -36,91 1,21
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV 38,86%
Công ty Cổ phần An Phú 19,07%
Phạm Ái Quốc 17,47%
Công ty Cổ phần Bông Sen 8,93%
Lý Thanh Hùng 0,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 12/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 15/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 04/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 21/07/2020

Xem thêm

TOP